Descargar Desarrollo De Un Sistema De Conocimiento Compartido Para La Evaluacion En Red De La Innovacion Tecnologica En Medicina Informes De Evaluacion De Tecnologias Sanitarias gratis

Desarrollo de un sistema de conocimiento compartido para la evaluación en red de la innovación tecnológica en medicina (Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias)

Format: Paperback

Language: Español

Pages: 348

Publisher: Generalitat de Catalunya (1 de septiembre de 2009)

ISBN: 843938128X

Format: PDF / Kindle / ePub

Size: 9.7 MB

Downloadable formats: PDF


L'objectiu general d'aquest projecte és impulsar la innovació -d'un alt valor af egit- que es genera a l'hospital i al seu entorn i la que ve de l'exterior, diss enyant i implementant una sistematització en xarxa de tot el procés d'innovació: des que es concep i s'avalua, fins a la gestió del coneixement generat en el pr océs i la introducció de la innovació en el sector sanitari.

See also:

Disfrutar Enfermeros Servicio de Salud de Castilla - La Mancha (SESCAM). Temario Vol. III. (Colección 374) mobi

Descargar Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Sanitaria, Fisioterapeutas. Temario Vol. I. (Colección 1587) en línea

Teratologia Ocular audio

Descargar Columna vertebral y deporte mobi

Descargar Nano-acuarios 12-35 litros (Mascotas en casa) pdf

3 Comments

  1. Wendy Mandeville November 1, 2007
  2. Basia Prinz November 2, 2007
  3. Winna Anatole November 2, 2007